Goshka Macuga

Artystka rekonstruuje polityczną genealogię logo Strajku Kobiet, odnosząc je do czasów insurekcji kościuszkowskiej, kiedy to czarny obrys głowy Naczelnika był ważnym elementem ówczesnej kultury wizualnej o jednoznacznej politycznej wymowie. Tym samym buduje pomost pomiędzy ówczesną walką klasowo- i narodowowyzwoleńczą a dzisiejszą walką o prawa kobiet. Równocześnie zainteresowanie Macugi problemem cenzury pozwala zobaczyć w czarnym obrysie element tego, co wymazane z historii i pozbawione głosu. Autorką loga Strajku Kobiet jest Ola Jasionowska

Pokaż opis