Roee Rosen

Roee Rosen w swych strategiach artystycznych często podszywa się pod wymyślonych przez siebie autorów. Tym razem przedstawia rysunek, którego autorstwo przypisuje Stanisławowi Augustowi. „Autoportret” króla dotyka intymnej, opartej na władzy relacji między nim a Katarzyną II i ‒ tym samym – między sferą afektów a polityką.

Pokaż opis