Friedrich Anton August Lohrmann

Rysunek przedstawia samobójstwo sabaudzkiego mnicha dokonane zapewne w przestrzeni publicznej Warszawy. Sabaudczyk mógł przybyć do Polski w poszukiwaniu miejsca odosobnienia, a dokonany przez niego akt może być odczytany jako rodzaj protestu o nieustalonej dotychczas przyczynie. W rzeczywistości nieznany jest prawdziwy powód i przebieg tego wydarzenia: przedstawienie pozostaje jedną z tajemnic zbioru Gabinetu Rycin. W tym wypadku granice archiwum i granice naszej wiedzy pokrywają się.

Pokaż opis