Augustin Brunais

W XVIII wieku na niektórych terenach obu Ameryk, w tym na karaibskich wyspach będących francuskimi koloniami, wykształciła się pośrednia warstwa społeczeństwa, sytuująca się pomiędzy czarnoskórymi niewolnikami a białymi kolonizatorami. Tak zwani gens de couleur libre byli wolni, ale ich pozycja w kolonialnym systemie często zależała od odcienia karnacji skóry – im była bielsza, tym wyżej w hierarchii społecznej ich stawiała. Sprzężona z rewolucją francuską antykolonialna rewolucja na wyspie, która doprowadziła do powstania wolnego państwa Haiti, była prawdziwym testem oświeceniowych wartości, ujawniającym rozdźwięk między uniwersalnymi filozoficznymi postulatami a praktyką (rewolucja francuska nie rozszerzyła swoich wolnościowych zdobyczy na kolonie). Echa oświeceniowych idei i rewolucji francuskiej docierały do kolonii. Z kolei echa wydarzeń w koloniach docierały do tracącej niepodległość Rzeczypospolitej, w której chłopski los pozostawał z pewnością gorszy niż położenie „wolnych mieszkańców Dominikany”.

Pokaż opis