Johann Kielemann

Jedna z pierwotnej liczby 163 drewnianych tek, które służyły do przechowywania rycin gromadzonych przez króla. Prace układano tematycznie, wklejając je po kilka na kartę i dodając tzw. montaż królewski (jasnozieloną akwarelową obwódkę i rytowaną ramkę z ornamentem roślinnym). Teka przygotowana została przez Johanna Kielemanna (introligatora czynnego w 2. poł. XVIII w.), karta tytułowa przez G. J. Marstallera (rytownika czynnego w latach 1746-1785), kaligraf pozostaje nieznany.

Pokaż opis