Johann Kielemann

Introligator warszawski pochodzenia niemieckiego. W 1774 r. otrzymał serwitoriat królewski, był podstarszym Cechu Introligatorskiego. Pracował przede wszystkim na zlecenie królewskiego dworu. Był także kontraktowym introligatorem Korpusu Kadetów (1774-1794), dla którego biblioteki oprawił blisko 8 tysięcy woluminów. Ponadto był autorem opraw dla przeszło 500 tomów z biblioteki Ignacego Potockiego.

Pokaż opis