Jan Chrystian Kamsetzer

ur. 1753, zm. 1795

Saski architekt, dekorator, rysownik i grafik. Kształcił się w drezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1773 roku przybył do Warszawy, gdzie dzięki protekcji Marcella Bacciarellego, został konduktorem budowlanym na dworze królewskim. Był autorem wielu projektów budowli związanych z mecenatem Stanisława Augusta: przebudowy Zamku Królewskiego, pałacu i parku w Łazienkach, Zamku Ujazdowskiego, Pałacu Rzeczypospolitej. Pracował także na prowincji wznosząc m.in. kościół w Petrykozach dla Stanisława Małachowskiego, pałac w Siernikach dla Katarzyny Radolińskiej, pałac w Siedlcu dla Antoniego Krzyckiego oraz projektując dekoracje licznych wnętrz rezydencjonalnych (pałac w Rogalinie dla K. Raczyńskiego, pałac w Pawłowicach dla M. Mielżyńskiego i wielu innych). Na koszt króla odbył dwie podróże artystyczne. Pierwszą w latach 1776-77, na Wschód, jako rysownik polskiej misji dyplomatycznej do Konstantynopola oraz drugą, trwającej od 1780 do 1783 roku, kiedy to zwiedził Europę Zachodnią. W jego twórczości widać oddziaływanie antyku oraz najnowszych prądów w architekturze francuskiej i angielskiej. Uchodził za znakomitego rysownika.

Pokaż opis