Emanuel Listnau

Rysunek przedstawia portret jednego z oświeconych władców Europy – króla Prus Fryderyka Wielkiego, który wspólnie z Katarzyną II dokonał rozbiorów Polski, a polską szlachtę zwykł nazywać irokezami. O niezwykłości pracy świadczy fakt, że kontury kompozycyjne postaci człowieka i konia tworzą nie linie rysunku, ale ciągi tekstowych inskrypcji. Ten niezwykły tekst wizualny wykonał Emanuel Listnau – gdański krawiec, który zdobył popularność w rodzinnym mieście, Berlinie i Królewcu jako rysownik i kaligraf. Prezentowana praca jest jednym z przykładów wykonywanych przez artystę portretów ważnych osobistości. Jak dotąd nie odczytano w pełni wersetów na niniejszej pracy.

Pokaż opis