Anna Niesterowicz

Artystka kreuje wizję końca nauki, na którą nie ma miejsca w świecie rozszalałych emocji religijnych. Na tytułowym drzewie wiszą laureaci Nagrody Nobla (Charles K. Kao), twórca Internetu (Timothy Bernes Lee), astrofizyk (Neil de Grasse Tyson), twórczyni queer theory (Judith Butler), teoretyk ewolucji biologicznej (Richard Dawkins) oraz Stephen Hawking.

Pokaż opis