Jacques Callot

Poprzedzający Okropności wojny Francisca Goi cykl 18 akwafort Jacques’a Callota powstaje jako reakcja na okrucieństwa wojny trzydziestoletniej (1618-1648) – najdłuższej i najbardziej wyniszczającej spośród ówczesnych wojen religijnych. Callot analizuje gramatykę wojny, opisuje jej kolejne stadia, denuncjując dzikość ludzkiej natury i bezradność człowieka wobec cierpienia. Jedna z nadziei, jaką sto lat później niosło Oświecenie, związana była z zaprzestaniem wojen na tle religijnym.

Pokaż opis