Ferdynand Pinck

Ferdynand Pinck urodził się w 1761 r. w Wiedniu lub Warszawie jako syn rzeźbiarza. Był rysownikiem i malarzem, szczególnie cenionym za krajobrazy. Wyjechał jako stypendysta królewski do Paryża, gdzie, zgodnie ze wzmianką z 1780 r., miał kształcić się u malarza o nazwisku Suvée w Académie royale de peinture et de sculpture. Po powrocie do Warszawy został nauczycielem w Malarni zamkowej i pracował na zlecenie króla Stanisława Augusta. W 1796 r. wykonał dla monarchy rysunkowe kopie rycin Attitudes de Milady Hamilton, ilustrujące „tańce mimiczne słynnej ówcześnie artystki” – Emmy Hamilton. Te oraz ponad 100 innych rysunków Pincka, głównie studiów akademickich (w tym zabytków antycznych i aktów), znajduje się w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Według Domenichina artysta czynny 1581-1641

Pokaż opis