Stanisław Zawadzki

ur. 1743, zm. 1806

Architekt polski, studia odbył w Accademia di San Luca w Rzymie. Był profesorem architektury w Korpusie Kadetów w Warszawie, a od 1777 r. architektem Komisji Edukacji Narodowej. W 1795 r. ustąpił ze służby wojskowej. Był autorem wielu budowli wojskowych (m.in. w Warszawie i Kamieńcu Podolskim), a także klasycystycznych pałaców na terenie Wielkopolski (Śmiełów, 1797; Dobrzyca, 1799; Lubostroń, 1800). W swych projektach hołdował początkowo tradycjom baroku, by następnie przejść do form akademickiego klasycyzmu o cechach palladiańskich.

Pokaż opis